Evaluation Conference

Witamy na stronie Konferencji Ewaluacyjnej organizowanej przez
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz
Polska Agencję Rozwoju Przesiębiorczoœci

XI Konferencja Ewaluacyjna
28-29 wrzesnia 2015

Konferencja ewaluacyjna organizowana jest dorocznie, poczawszy od roku 2005.
Archiwum dotychczasowych wydarzeń: